Vytvoriť faktúru

GOMCo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GOMCo
IČO 35716274
DIČ 2020218079
IČ DPH SK2020218079
Dátum vzniku 25 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOMCo
Bajkalská 25
82718
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 731 €
Zisk 312 €
Aktíva 5 850 €
Vlastný kapitál -82 533 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905730462
Mobile phone(s) 0905730462
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,326
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,326
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,326
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,408
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 638
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 247
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,257
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 18,734
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -82,221
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -89,504
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 312
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100,955
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 100,943
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 220
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 199
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,340
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 99,184
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 19,731
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,131
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,600
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 18,187
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,235
C. Služby (účtová skupina 51) 13,785
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,452
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 403
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 312
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,544
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,111
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 273
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 273
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -272
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,272
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 312
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35716274 DIČ: 2020218079 IČ DPH: SK2020218079
 • Sídlo: GOMCo, Bajkalská 25, 82718, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Kontra Lenardova 8 Bratislava 851 01 25.04.1997
  Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05 25.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Kontra 3 320 € (50%) Lenardova 8 Bratislava 851 01
  Ing. Peter Kontra 3 320 € (50%) Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.11.2002Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Kontra Lenardova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Kontra Lenardova 8 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.04.1997
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 25.04.1997
   21.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   24.04.1998Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   23.04.1998Zrušené sidlo:
   Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   25.04.1997Nové obchodné meno:
   GOMCo, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05
   Ing. Štefan Kontra Pod Rovnicami 21 Bratislava 841 05