Vytvoriť faktúru

BDO Services - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BDO Services
IČO 35716401
Dátum vzniku 28 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BDO Services
Zochova 6-8
81103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 097 €
Aktíva 147 €
Vlastný kapitál -473 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0257106610
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 90
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 77
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 76
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 90
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,571
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,198
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,975
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,975
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,097
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,661
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,661
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 201
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 201
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69
D. Služby (účtová skupina 51) 69
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -69
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -69
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -68
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -137
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,097
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
 • IČO:35716401
 • Sídlo: BDO Services, Zochova 6-8, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Gunda Grösslingová 2479/8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09 17.09.2015
  Eva Belková Lúčna 44 Trnava 917 05 17.09.2015
  Ing. Vladimir Simon Grösslingova 40 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09 17.09.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Belková 3 320 € (50%) Trnava 917 05
  BDO, spol. s r. o. 3 320 € (50%) Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.04.2016Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   23.01.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimir Simon Grösslingova 40 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09 Vznik funkcie: 17.09.2015
   14.10.2015Nové obchodné meno:
   BDO Services, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Zochova 6-8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
   Nové predmety činnosti:
   administratívne služby
   Noví spoločníci:
   Eva Belková Lúčna 44 Trnava 917 05
   BDO, spol. s r. o. Zochova 6-8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gunda Grösslingová 2479/8 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09 Vznik funkcie: 17.09.2015
   Eva Belková Lúčna 44 Trnava 917 05 Vznik funkcie: 17.09.2015
   28.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   účtovné poradenstvo
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v obchode v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť