Vytvoriť faktúru

Nortel Networks Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Nortel Networks Slovensko
IČO 35716428
DIČ 2020266732
IČ DPH SK2020266732
Dátum vzniku 28 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nortel Networks Slovensko
Sv. Cyrila a Metoda 2
92101
Piešťany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 709 €
Zisk -435 143 €
Aktíva 808 962 €
Vlastný kapitál -851 491 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254413000
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 675,168
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 675,143
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 101,562
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 101,562
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,562
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 573,581
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 573,581
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 25
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 25
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 675,168
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,286,635
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -858,795
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 359,668
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,218,463
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -435,143
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,961,803
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,795,399
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,722,192
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,722,192
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,073
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 134
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 166,404
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 166,404
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,709
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,709
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 265,788
D. Služby (účtová skupina 51) 262,610
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,178
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -258,079
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -262,610
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,641
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 319
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 319
XII. Kurzové zisky (663) 12,322
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 188,745
O. Kurzové straty (563) 188,420
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 325
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -176,104
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -434,183
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -435,143
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:35716428 DIČ: 2020266732 IČ DPH: SK2020266732
 • Sídlo: Nortel Networks Slovensko, Sv. Cyrila a Metoda 2, 92101, Piešťany
 • Dátum vzniku: 28 Apríla 1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Nortel Networks International Finance & Holding B.V. 6 639 € (100%) Evert van de Beekstraat 310 Schiphol Airport, Schiphol 1118 CX Holandské kráľovstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2010Nové sidlo:
   Sv. Cyrila a Metoda 2 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   David Gerard Quane Woodfield, Cappagh Road 27 Barna, Galway Írsko Vznik funkcie: 10.11.2010
   07.02.2009Nový štatutárny orgán:
   Simon John Freemantle Kings Hill 58 Beech, Alton, Hampshire 9034 4AN Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 14.01.2009
   21.01.2006Noví spoločníci:
   Nortel Networks International Finance & Holding B.V. Evert van de Beekstraat 310 Schiphol Airport, Schiphol 1118 CX Holandské kráľovstvo
   30.07.1999Nové obchodné meno:
   Nortel Networks Slovensko, s.r.o.
   29.09.1997Nové predmety činnosti:
   montážne a servisné práce na telekomunikač- ných zariadeniach jednotnej telekomunikač- nej siete
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj telekomunikačných zariadení
   28.04.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti obchodu /s výnimkou organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ