Vytvoriť faktúru

GROSSBYT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GROSSBYT
IČO 35716436
DIČ 2020267095
IČ DPH SK2020267095
Dátum vzniku 28 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GROSSBYT
Gessayova 2598/10
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 364 221 €
Zisk -13 191 €
Aktíva 300 011 €
Vlastný kapitál 29 922 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254417951, 0252920900, 63537683
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 294,481
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 114,373
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 114,373
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,811
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 83,562
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 175,658
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,794
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,368
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 426
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 76,801
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,233
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,233
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 59,463
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,105
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 96,063
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 95,258
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 805
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,450
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,450
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 294,481
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,732
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 254,968
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 420
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 420
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -232,104
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,191
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -233,295
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,191
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 274,245
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 205,367
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,087
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 203,280
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 46,592
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,482
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,482
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,946
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,652
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,512
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,045
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,045
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,241
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,504
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 3,504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 364,222
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 364,221
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 35,032
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 244,081
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 78,185
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,923
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 368,603
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 28,899
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 145,135
D. Služby (účtová skupina 51) 98,021
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 52,859
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 38,370
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,507
4. Sociálne náklady (527, 528) 982
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,125
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,267
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 36,267
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,297
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,382
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,243
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,849
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,736
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,736
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,113
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,849
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -12,231
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,191
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35716436 DIČ: 2020267095 IČ DPH: SK2020267095
 • Sídlo: GROSSBYT, Gessayova 2598/10, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Mozolák Matúšova 25/B Bratislava 811 04 31.03.2005
  Lucia Ivičičová Matúšova 25/B Bratislava 811 04 13.09.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Mozolák 3 983 € (60%) Matúšova 25/B Bratislava 811 04
  Lucia Ivičičová 2 656 € (40%) Matúšova 25/B Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.07.2010Noví spoločníci:
   Roman Mozolák Matúšova 25/B Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Mozolák Matúšova 25/B Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 31.03.2005
   Lucia Ivičičová Matúšova 25/B Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.09.2006
   27.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Roman Mozolák Felcánova 33 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mozolák Felcánova 33 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 31.03.2005
   Lucia Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.09.2006
   04.07.2007Nové sidlo:
   Gessayova 2598/10 Bratislava 851 03
   03.07.2007Zrušené sidlo:
   Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   07.02.2007Noví spoločníci:
   Lucia Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05
   06.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ivica Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05
   04.10.2006Noví spoločníci:
   Ivica Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Lucia Ivičičová Hlaváčikova 3119/4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.09.2006
   05.05.2005Nové sidlo:
   Tupolevova 1 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Roman Mozolák Felcánova 33 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Mozolák Felcánova 33 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 31.03.2005
   04.05.2005Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anna Mojžišová Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Mojžišová Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   12.02.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Anna Mojžišová Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Mojžišová Nám. SNP 476/17 Bratislava 811 06
   11.02.2004Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Anna Nagyová Nám. SNP 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Nagyová Nám. SNP 17 Bratislava
   08.08.2000Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 20 Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Anna Nagyová Nám. SNP 17 Bratislava
   07.08.2000Zrušené sidlo:
   Panská 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Slavko Kubičina Matice Slovenskej 7 Trenčín 911 05
   23.03.2000Noví spoločníci:
   JUDr. Anna Nagyová Nám. SNP 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Slavko Kubičina Matice Slovenskej 7 Trenčín 911 05
   22.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Herczeg Panská 4 Bratislava
   JUDr. Dušan Kollár Lenárdova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Andrea Babčanová Marková 13 Bratislava
   JUDr. Slavko Kubičina Matice Slovenskej 7 Trenčín 911 05
   Mária Lazová Žilinská 12 Bratislava
   19.05.1999Noví spoločníci:
   Gabriel Herczeg Panská 4 Bratislava
   JUDr. Dušan Kollár Lenárdova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Herczeg Panská 4 Bratislava
   JUDr. Dušan Kollár Lenárdova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.01.1998Nové sidlo:
   Panská 2 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Gabriel Herczeg Panská 4 Bratislava
   JUDr. Dušan Kollár Lenárdova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Andrea Babčanová Marková 13 Bratislava
   JUDr. Slavko Kubičina Matice Slovenskej 7 Trenčín 911 05
   Mária Lazová Žilinská 12 Bratislava
   21.01.1998Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Herczeg nám. SNP 476/17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Uzsáková Marková 13 Bratislava
   28.04.1997Nové obchodné meno:
   GROSSBYT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Jozef Herczeg nám. SNP 476/17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Uzsáková Marková 13 Bratislava