Vytvoriť faktúru

FOTO - COPY CENTER - NIKI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FOTO - COPY CENTER - NIKI
IČO 35716479
DIČ 2020266204
IČ DPH SK2020266204
Dátum vzniku 30 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FOTO - COPY CENTER - NIKI
Mariánska 7
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 070 €
Zisk -10 327 €
Aktíva 212 862 €
Vlastný kapitál 134 708 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252925625
Fax(es) 0252920368
Dátum aktualizácie údajov: 27.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 638,303
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 557,981
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,425
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 6,425
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 551,556
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 36,202
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 114,759
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,981
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 378,614
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 80,322
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 76,820
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,096
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,096
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 70,724
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,502
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -72
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,574
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 638,303
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 107,737
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,917
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,917
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 258,263
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -160,448
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -160,448
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,327
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 468,128
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 467,784
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,000
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,000
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 465,824
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 344
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 344
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 62,438
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 62,438
Dátum aktualizácie údajov: 27.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,070
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,070
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,070
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,420
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,076
D. Služby (účtová skupina 51) 4,980
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,035
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,319
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,319
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,350
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,014
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,090
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,089
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,983
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,367
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,327
Dátum aktualizácie údajov: 27.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.07.2016