Vytvoriť faktúru

ANEXO Systems - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANEXO Systems
IČO 35716525
DIČ 2020266050
IČ DPH SK2020266050
Dátum vzniku 09 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANEXO Systems
Mlynské Nivy 4
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 217 510 €
Zisk 2 031 €
Aktíva 84 370 €
Vlastný kapitál -34 181 €
Kontaktné informácie
Email anexo@anexo.sk
Phone(s) 0905755744
Mobile phone(s) 0905616745, 0905755744
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,526
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,526
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,526
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 56,818
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 43,399
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,030
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,756
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 70,344
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -32,150
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -41,484
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,031
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,494
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,577
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 79,004
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,139
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,354
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,511
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 19,913
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 217,510
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 109,831
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 103,232
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,447
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 204,058
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 103,302
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,437
C. Služby (účtová skupina 51) 65,150
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,252
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,774
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 503
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 640
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,452
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,174
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 205
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 205
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 10,679
M. Nákladové úroky (562) 80
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,599
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -10,474
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,978
P. Daň z príjmov (591, 595) 947
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,031
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015