Vytvoriť faktúru

TIME PRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIME PRO
IČO 35716541
DIČ 2020266127
IČ DPH SK2020266127
Dátum vzniku 29 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIME PRO
Župné nám. 7
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 67 812 €
Zisk -2 706 €
Aktíva 15 443 €
Vlastný kapitál -61 808 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254435959
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,708
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,708
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,684
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,684
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,684
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,024
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 508
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,516
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,708
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -64,514
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,609
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,609
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -68,583
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,126
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -69,709
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,706
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,222
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 95,222
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,960
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,960
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 78,092
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 67,812
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,994
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,818
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,630
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,426
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,554
D. Služby (účtová skupina 51) 61,650
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 0
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,818
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,818
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 157
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 157
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 85
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,746
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,706
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35716541 DIČ: 2020266127 IČ DPH: SK2020266127
 • Sídlo: TIME PRO, Župné nám. 7, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Kriššák Jankolova 4 Bratislava 29.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Kriššák 6 639 € (100%) Jankolova 4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.01.2001Noví spoločníci:
   Pavol Kriššák Jankolova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Lujza Hanová Šancová 82 Bratislava 811 05
   Pavol Kriššák Jankolova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Lujza Hanová Šancová 82 Bratislava 811 05
   08.06.1999Noví spoločníci:
   Lujza Hanová Šancová 82 Bratislava 811 05
   Pavol Kriššák Jankolova 4 Bratislava
   07.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Lujza Hanová Šancová 82 Bratislava 811 05
   Pavol Kriššák Jankolova 4 Bartošova Lehôtka 851 04
   Ľudmila Noruláková 85 Tesárske Mlyňany
   Melichar Rusnák Rimavská 1650/2 Rimavská Sobota 979 01
   29.04.1997Nové obchodné meno:
   TIME PRO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Župné nám. 7 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť organizačných poradcov
   marketing
   public relations
   návrh a realizácia grafických informačných systémov,prvkov interiéru
   vytváranie firemnej identity v oblasti reklamy
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenstvo v oblasti životného prostredia a predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Lujza Hanová Šancová 82 Bratislava 811 05
   Pavol Kriššák Jankolova 4 Bartošova Lehôtka 851 04
   Ľudmila Noruláková 85 Tesárske Mlyňany
   Melichar Rusnák Rimavská 1650/2 Rimavská Sobota 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Kriššák Jankolova 4 Bratislava
   Lujza Hanová Šancová 82 Bratislava 811 05