Vytvoriť faktúru

M & M TERM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M & M TERM
IČO 35716550
DIČ 2020267150
Dátum vzniku 30 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M & M TERM
Fraňa Kráľa 28
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 230 €
Zisk 2 349 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 47,450
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,509
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,509
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 19,509
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,365
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27,324
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 50
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,274
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 576
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 576
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,450
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,392
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 213
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 213
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 207
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 207
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 38,623
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 38,623
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,349
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 860
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 860
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 65
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 795
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 198
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 198
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,230
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 42,230
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,392
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,499
D. Služby (účtová skupina 51) 1,348
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,250
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,600
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,491
4. Sociálne náklady (527, 528) 159
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 219
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,007
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,007
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 69
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,838
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,383
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 696
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 696
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -693
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,145
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 796
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 796
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,349
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4326877.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35716550 DIČ: 2020267150
 • Sídlo: M & M TERM, Fraňa Kráľa 28, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05 30.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Medvecký 5 000 € (100%) Bratislava 811 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.10.2013Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   17.10.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   18.08.1997Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie miestnych zdrojov na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v zmysle Zák. č. 89/1987 Zb.
   30.04.1997Nové obchodné meno:
   M & M TERM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel a motorových lodí
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. .Jozef Medvecký Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05
   Ing. Alexandra Medvecká Fraňa Kráľa 28 Bratislava 811 05