Vytvoriť faktúru

Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS
IČO 35716631
DIČ 2020266094
IČ DPH SK2020266094
Dátum vzniku 29 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS
Hýrošova 4
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 401 €
Zisk -3 750 €
Aktíva 102 747 €
Vlastný kapitál 27 689 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254652531, 0254653181, 0254771273
Mobile phone(s) +421903207272, +421903246009, +421903411323, +421903775525, +421911411343
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 109,640
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,699
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 536
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -504
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 109,640
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,940
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,641
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,641
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 30,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -9,615
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,750
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 85,700
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,087
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,050
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,472
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,260
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,180
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,500
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 532
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,104
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,098
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 51,889
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 48,401
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,774
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,082
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 8,305
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,240
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 49,803
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,797
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,105
C. Služby (účtová skupina 51) 7,186
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 28,821
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 256
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,638
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,402
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,073
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,388
M. Nákladové úroky (562) 1,170
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 218
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,388
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,790
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,750
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35716631 DIČ: 2020266094 IČ DPH: SK2020266094
 • Sídlo: Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, Hýrošova 4, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Veronika Adamčíková Hýrošova 4 Bratislava 811 04 29.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Veronika Adamčíková 4 100 € (61.7%) Hýrošova 4 Bratislava 811 04
  Mgr. Mária Klein 847 € (12.8%) Bratislava 811 04
  Pavol Tarábek 847 € (12.8%) Bratislava 811 04
  Eva Struhárová 847 € (12.8%) Račianska 86 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.05.2012Noví spoločníci:
   Mgr. Mária Klein Hýrošova 4 Bratislava 811 04
   Pavol Tarábek Hýrošova 4 Bratislava 811 04
   Eva Struhárová Račianska 86 Bratislava 831 02
   29.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Tarábek , PhD. Hýrošova 4 Bratislava 811 04
   28.02.2009Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   11.12.2008Nové obchodné meno:
   Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Veronika Adamčíková Hýrošova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Pavol Tarábek , PhD. Hýrošova 4 Bratislava 811 04
   10.12.2008Zrušené obchodné meno:
   Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   SKANDIA INTERNATIONAL HOLDINGS, Oceanic House, Duke Street Turks And Caicos Islands Islandská republika
   28.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Veronika Adamčíková Hýrošova 4 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.04.1997
   27.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Veronika Adamčíková Račianska 1578/86 Bratislava 831 01
   30.07.1998Noví spoločníci:
   SKANDIA INTERNATIONAL HOLDINGS, Oceanic House, Duke Street Turks And Caicos Islands Islandská republika
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   SKANDIA INTERNATIONAL HOLDINGS, Oceanic House, Duke Street Turks And Caicos Islands Islandská republika
   29.04.1997Nové obchodné meno:
   Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hýrošova 4 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a rozmnožovanie zvukových a obrazových záznamov
   vydavateľská činnosť
   výroba učebných pomôcok a hračiek
   finančný leasing
   Noví spoločníci:
   SKANDIA INTERNATIONAL HOLDINGS, Oceanic House, Duke Street Turks And Caicos Islands Islandská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Veronika Adamčíková Račianska 1578/86 Bratislava 831 01