Vytvoriť faktúru

FIRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FIRA
IČO 35716665
DIČ 2020218101
IČ DPH SK2020218101
Dátum vzniku 01 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FIRA
Kopčianska 16/3590
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 50 710 €
Zisk 5 380 €
Aktíva 35 452 €
Vlastný kapitál -996 €
Kontaktné informácie
Email fira@fira.sk
Phone(s) 0905259093
Mobile phone(s) 0907982751
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,988
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 31,824
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 15,832
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 256
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,197
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,812
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,384
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,162
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,158
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,380
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,428
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 37,428
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,530
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,132
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,766
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 50,710
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,059
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 43,651
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 41,549
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 7,028
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,060
C. Služby (účtová skupina 51) 18,565
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,896
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,161
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,057
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,649
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,649
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,649
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,512
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,132
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,380
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35716665 DIČ: 2020218101 IČ DPH: SK2020218101
 • Sídlo: FIRA, Kopčianska 16/3590, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Július Kusý Gercenova 11/1158 Bratislava 851 01 02.11.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Július Kusý 5 000 € (100%) Gercenova 11/1158 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.07.2014Nové sidlo:
   Kopčianska 16/3590 Bratislava 851 01
   03.07.2014Zrušené sidlo:
   Kopčianska 10/3756 Bratislava 851 01
   09.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Palanský Gercenova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.02.2011
   09.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Kusý Gercenova 11/1158 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 02.11.2011
   16.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Palanský Gercenova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.02.2011
   15.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Dagmar Kusá Belinského 1050/16 Bratislava 851 01
   09.11.2010Nové sidlo:
   Kopčianska 10/3756 Bratislava 851 01
   08.11.2010Zrušené sidlo:
   Prokopova 15 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kusý Belinského 1050/16 Bratislava 851 01
   29.04.2010Nové sidlo:
   Prokopova 15 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Kusý Gercenova 11/1158 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Dagmar Kusá Belinského 1050/16 Bratislava 851 01
   Ing. Július Kusý Belinského 1050/16 Bratislava 851 01
   28.04.2010Zrušené sidlo:
   Ľ.Fullu 62 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Kusý Ľ. Fullu 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Dagmar Kusá Ľ. Fullu 15 Bratislava
   Ing. Július Kusý Ľ. Fullu 15 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Július Kusý Ľ. Fullu 15 Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Kusý Ľ. Fullu 15 Bratislava
   30.04.1997Nové obchodné meno:
   FIRA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ľ.Fullu 62 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   školiace a konzultačné činnosťi v oblasti, výpočtovej techniky
   fotografické služby
   vyroba, požičiavanie, distribúcia videa
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Kusý Ľ. Fullu 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Dagmar Kusá Ľ. Fullu 15 Bratislava
   Ing. Július Kusý Ľ. Fullu 15 Bratislava