Vytvoriť faktúru

JM-INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JM-INVEST
IČO 35716754
DIČ 2020984515
IČ DPH SK2020984515
Dátum vzniku 02 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JM-INVEST
Prievozská 2/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 193 150 €
Zisk 13 871 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 126,043
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,859
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,859
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,859
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 86,069
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,918
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,918
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41,583
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,568
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,568
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,568
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 42,538
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 30
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,115
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,115
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,043
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -275,908
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 244,804
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -541,223
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,751
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -550,974
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,871
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 401,951
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 118,472
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 759
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 117,713
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 282,767
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 267,027
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 267,027
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,193
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,580
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,967
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 712
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 193,129
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 193,150
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 193,129
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 178,571
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 56,605
D. Služby (účtová skupina 51) 63,792
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 55,666
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,004
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,407
4. Sociálne náklady (527, 528) 255
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 223
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,987
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,987
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 298
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,579
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 72,732
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 708
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 19
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 19
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 689
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -708
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,871
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,871
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35716754 DIČ: 2020984515 IČ DPH: SK2020984515
 • Sídlo: JM-INVEST, Prievozská 2/A, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ján Blaško Ul. SNP 15/7 Nová Dedinka 900 29 10.05.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ján Blaško 6 640 € (100%) Ul. SNP 15/7 Nová Dedinka 900 29
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.06.2015Nové sidlo:
   Prievozská 2/A Bratislava 821 09
   22.06.2015Zrušené sidlo:
   Astrová 2/A Bratislava 821 01
   27.04.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Teplá Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Teplá Jesenského 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.01.2003
   05.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.08.2006
   17.02.2009Nové sidlo:
   Astrová 2/A Bratislava 821 01
   16.02.2009Zrušené sidlo:
   Ondavská 3/A Bratislava 821 08
   26.09.2008Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, s vylúčením nebezpečného odpadu
   09.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 03.08.2006
   31.05.2006Nové sidlo:
   Ondavská 3/A Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Blaško Ul. SNP 15/7 Nová Dedinka 900 29
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Blaško Ul. SNP 15/7 Nová Dedinka 900 29 Vznik funkcie: 10.05.2006
   30.05.2006Zrušené sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 831 04
   09.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Viera Teplá Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viera Teplá Jesenského 12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 30.01.2003
   08.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   07.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   06.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   17.06.1997Nové sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 831 04
   16.06.1997Zrušené sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 832 05
   02.05.1997Nové obchodné meno:
   JM-INVEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 832 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja, prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   leasing tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Minarovjech Jesenského 12 Bratislava 811 02