Vytvoriť faktúru

PRESSBURG Reality - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRESSBURG Reality
IČO 35716771
DIČ 2020266743
IČ DPH SK2020266743
Dátum vzniku 15 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESSBURG Reality
Bencúrova 14
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 72 934 €
Zisk -28 330 €
Aktíva 702 799 €
Vlastný kapitál 15 655 €
Kontaktné informácie
Email info@pressburgreality.sk
Phone(s) 0903252694
Mobile phone(s) 0903252694
Fax(es) 0243422037
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 645,184
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 635,184
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,056
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 10,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,502
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,674
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,729
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 691,686
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -12,675
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,352
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -28,330
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 704,361
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 704,361
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 201,563
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,292
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 501,506
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 72,934
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 70,558
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,886
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 490
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 98,165
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 43,212
C. Služby (účtová skupina 51) 16,149
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,999
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 35,194
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 611
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -25,231
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,197
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,139
M. Nákladové úroky (562) 240
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,899
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,139
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -27,370
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -28,330
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
  • IČO:35716771 DIČ: 2020266743 IČ DPH: SK2020266743
  • Sídlo: PRESSBURG Reality, Bencúrova 14, 82104, Bratislava
  • Dátum vzniku: 15 Apríla 1997
  • Štatutári:
    Osoba Funkcia Adresa Dátum
    Ing. Miloslav Zahradník Hronská 12 Bratislava 821 07 01.03.2003
  • Spoločníci:
    Osoba Funkcia Podiel Adresa
    JUDr. Branislav Záhradník 4 980 € (75%) Veternicová 12 Bratislava 841 05
    PROMEDIA PARTNER s. r. o. 1 660 € (25%) Bratislava 821 04
    • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
      12.03.2011Nové obchodné meno:
      PRESSBURG Reality, s. r. o.
      Noví spoločníci:
      JUDr. Branislav Záhradník Veternicová 12 Bratislava 841 05
      PROMEDIA PARTNER s. r. o. IČO: 35 734 035 Bencúrova 14 Bratislava 821 04
      11.03.2011Zrušené obchodné meno:
      Tlačiareň PRESSBURG s.r.o.
      Zrušeny spoločníci:
      PhDr. Branislav Zahradník Veternicová 12 Bratislava 841 05
      PROMEDIA PARTNER s.r.o. IČO: 35 734 035 Bencúrova 14 Bratislava 821 04
      05.08.2003Nové sidlo:
      Bencúrova 14 Bratislava 821 04
      Noví spoločníci:
      PhDr. Branislav Zahradník Veternicová 12 Bratislava 841 05
      Nový štatutárny orgán:
      Ing. Miloslav Zahradník Hronská 12 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.03.2003
      04.08.2003Zrušené sidlo:
      Pekná cesta 17 Bratislava 831 05
      Zrušeny spoločníci:
      Martin Hedera Račianska 87 Bratislava 831 02
      PhDr. Branislav Zahradník Veternicová 12 Bratislava 841 05
      Zrušeny štatutárny orgán:
      Martin Hedera Račianska 87 Bratislava 831 02
      PhDr. Branislav Zahradník Veternicová 12 Bratislava 841 05
      17.08.2000Nové obchodné meno:
      Tlačiareň PRESSBURG s.r.o.
      Nové sidlo:
      Pekná cesta 17 Bratislava 831 05
      Nové predmety činnosti:
      polygrafické a tlačiarenské práce
      Noví spoločníci:
      Martin Hedera Račianska 87 Bratislava 831 02
      PhDr. Branislav Zahradník Veternicová 12 Bratislava 841 05
      PROMEDIA PARTNER s.r.o. IČO: 35 734 035 Bencúrova 14 Bratislava 821 04
      Nový štatutárny orgán:
      Martin Hedera Račianska 87 Bratislava 831 02
      PhDr. Branislav Zahradník Veternicová 12 Bratislava 841 05
      16.08.2000Zrušené obchodné meno:
      Partner Group s r.o.
      Zrušené sidlo:
      Radlinského 51 Bratislava 811 07
      Zrušeny spoločníci:
      PhDr. Andrea Hagovská Belinského 7 Bratislava 851 01
      JUDr. Milan Hagovský Bieloruská 20 Bratislava 821 06
      Mgr. Branislav Zahradník Veternicová 12 Bratislava 841 05
      PhDr. Eva Zahradníková Hronská 12 Bratislava 821 06
      Zrušeny štatutárny orgán:
      PhDr. Andrea Hagovská Belinského 7 Bratislava 851 01
      JUDr. Milan Hagovský Bieloruská 20 Bratislava 821 06
      Mgr. Branislav Zahradník Veternicová 12 Bratislava 841 05
      15.04.1997Nové obchodné meno:
      Partner Group s r.o.
      Nové sidlo:
      Radlinského 51 Bratislava 811 07
      Nová právna forma:
      Spoločnosť s ručením obmedzeným
      Nové predmety činnosti:
      organizačné a personálne poradenstvo
      poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
      poradenská činnosť v oblasti obchodu
      reklamná a propagačná činnosť
      vydavateľská činnosť
      organizačné zabezpečenie kurzov a školení
      kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
      kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
      sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
      sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností-realitná kancelária
      Noví spoločníci:
      PhDr. Andrea Hagovská Belinského 7 Bratislava 851 01
      JUDr. Milan Hagovský Bieloruská 20 Bratislava 821 06
      Mgr. Branislav Zahradník Veternicová 12 Bratislava 841 05
      PhDr. Eva Zahradníková Hronská 12 Bratislava 821 06
      Nový štatutárny orgán:
      konatelia
      PhDr. Andrea Hagovská Belinského 7 Bratislava 851 01
      JUDr. Milan Hagovský Bieloruská 20 Bratislava 821 06
      Mgr. Branislav Zahradník Veternicová 12 Bratislava 841 05