Vytvoriť faktúru

Grid - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Grid
IČO 35716835
DIČ 2020218145
IČ DPH SK2020218145
Dátum vzniku 25 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Grid
Repašského 5
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 409 €
Zisk 12 533 €
Aktíva 11 359 €
Vlastný kapitál -16 767 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264531801
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 382
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 382
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 382
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,024
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 24,217
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 741
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,406
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 266
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 4,500
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,193
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -24,599
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,533
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,140
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 326
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 27,814
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,129
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 20
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,665
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 25,409
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,110
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 23,299
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,233
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,143
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,662
C. Služby (účtová skupina 51) 4,217
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 632
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 519
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 14,176
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,387
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 683
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 683
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -683
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,493
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,533
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015