Vytvoriť faktúru

CASS, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CASS, družstvo
IČO 35717025
DIČ 2020250870
IČ DPH SK2020250870
Dátum vzniku 16 Apríla 1997
Právna forma Družstvo
Sídlo CASS, družstvo
Račianske mýto 1/B
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 000 €
Zisk 4 256 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249277001
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 127,986
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 127,986
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,454
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,154
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 135,440
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 106,600
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 1,660
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 79,994
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,035
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 19,655
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,256
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,840
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 27,840
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,300
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 614
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,926
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 30,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 24,448
C. Služby (účtová skupina 51) 14,631
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 440
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,377
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,552
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,369
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 96
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 96
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -96
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,456
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,200
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,256
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015