Vytvoriť faktúru

AEDK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AEDK
Stav Zrušená
IČO 35717114
DIČ 2020227957
Dátum vzniku 30 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AEDK
Vajnorská 80
83104
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,593
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 962
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,593
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,467
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,638
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -53,840
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 232
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 49,060
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 49,060
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 49,060
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,228
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,394
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
 • IČO:35717114 DIČ: 2020227957
 • Sídlo: AEDK, Vajnorská 80, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Apríla 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.2016Zrušené obchodné meno:
   AEDK s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 80 Bratislava 831 04
   30.04.1997Nové obchodné meno:
   AEDK s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 80 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným