Vytvoriť faktúru

SKALKY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SKALKY
IČO 35717289
DIČ 2020266776
IČ DPH SK2020266776
Dátum vzniku 09 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SKALKY
Beblavého 10
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 64 612 €
Zisk 39 522 €
Aktíva 78 331 €
Vlastný kapitál -695 001 €
Kontaktné informácie
Email ski@skalky.sk
Phone(s) 0905314204, 0905855005
Mobile phone(s) +421905314204, 0905855005
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 92,900
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 38,717
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,717
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 14,340
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,011
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,366
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 53,900
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,982
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,362
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 620
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 44,854
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 44,832
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,832
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,064
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 149
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 915
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 283
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 283
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 92,900
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -655,479
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -704,959
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -704,959
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,522
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 744,379
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,731
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,731
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 707,127
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 153,176
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,176
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 551,905
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,046
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 35,521
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,675
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 29,846
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 47,060
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 64,612
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 47,060
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,552
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,433
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,780
D. Služby (účtová skupina 51) 9,258
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 372
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 280
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 92
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,355
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,236
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,236
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -6,777
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 209
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,179
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,022
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,697
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,567
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,567
O. Kurzové straty (563) 31
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 99
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,697
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 40,482
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35717289 DIČ: 2020266776 IČ DPH: SK2020266776
 • Sídlo: SKALKY, Beblavého 10, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Veronika Bab Beblavého 10 Bratislava 811 01 09.05.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Veronika Bab 5 975 € (60%) Beblavého 10 Bratislava 811 01
  Ing. Tibor Bab 2 987 € (30%) Bratislava 811 01
  Mesto Kremnica 996 € (10%) Kremnica 967 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.08.2007Nové sidlo:
   Beblavého 10 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Veronika Bab Beblavého 10 Bratislava 811 01
   Ing. Tibor Bab Beblavého 10 Bratislava 811 01
   Mesto Kremnica Štefánikovo nám. 1/1 Kremnica 967 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Bab Beblavého 10 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 09.05.1997
   08.08.2007Zrušené sidlo:
   Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. povereným členom mestského zastupiteľstva Ing. Jaroslavom Valentom Kremnica 967 01
   Ing. Tibor Bab Amurská 13 Bratislava 821 06
   Ing. Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 09.05.1997
   10.06.2003Noví spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. povereným členom mestského zastupiteľstva Ing. Jaroslavom Valentom Kremnica 967 01
   Ing. Tibor Bab Amurská 13 Bratislava 821 06
   Ing. Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   09.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. prímatorom mesta Miroslavom Nárožným Kremnica 967 01
   Tibor Bab Amurská 13 Bratislava 821 06
   Miroslav Knitl Lenardova 4 Bratislava 851 01
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   12.11.1997Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. prímatorom mesta Miroslavom Nárožným Kremnica 967 01
   Tibor Bab Amurská 13 Bratislava 821 06
   11.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. prímatorom mesta Miroslavom Nárožným Kremnica 967 01
   Tibor Bab Amerská 13 Bratislava 821 06
   09.05.1997Nové obchodné meno:
   SKALKY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie osobných horských dopravných zariadení (vleky)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Mesto Kremnica, zast. prímatorom mesta Miroslavom Nárožným Kremnica 967 01
   Tibor Bab Amerská 13 Bratislava 821 06
   Miroslav Knitl Lenardova 4 Bratislava 851 01
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Veronika Poláčková Heydukova 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 09.05.1997