Vytvoriť faktúru

MAJD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAJD
IČO 35717297
DIČ 2020209906
IČ DPH SK2020209906
Dátum vzniku 09 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAJD
Novobanská 9
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 000 €
Zisk -1 879 €
Aktíva 18 559 €
Vlastný kapitál -9 646 €
Kontaktné informácie
Email marta.novotova@azet.sk
Phone(s) 0905405166
Mobile phone(s) 0905405166
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,774
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,774
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,774
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,700
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -71
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,072
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,474
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,526
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 165
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -16,451
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,879
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,000
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,314
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,686
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2,798
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,765
C. Služby (účtová skupina 51) 108
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 770
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,798
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -873
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 81
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 81
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,879
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,879
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015