Vytvoriť faktúru

BONETICS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BONETICS
IČO 35717335
DIČ 2020218310
IČ DPH SK2020218310
Dátum vzniku 28 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BONETICS
Bohrova 11
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 51 427 €
Zisk 2 002 €
Aktíva 23 334 €
Vlastný kapitál 518 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0904167189
Mobile phone(s) 0904167189
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,627
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,627
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,342
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,302
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,302
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 40
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,285
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,163
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,122
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,627
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,520
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 467
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 467
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,589
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 209
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,798
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,002
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,107
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,845
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 14,845
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 14,845
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,262
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,259
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,003
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 51,350
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 51,427
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 51,350
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,452
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,205
D. Služby (účtová skupina 51) 36,799
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,830
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,482
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,348
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,532
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,975
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,346
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13
O. Kurzové straty (563) 13
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,962
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35717335 DIČ: 2020218310 IČ DPH: SK2020218310
 • Sídlo: BONETICS, Bohrova 11, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Apríla 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Soviš Oskorušova 11 Bratislava 841 02 09.09.2010
  Peter Mihálik Nejedlého 1907/21 Bratislava 841 02 03.01.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Soviš 1 593 € (24%) Oskorušova 11 Bratislava 841 02
  Peter Mihálik 1 793 € (27%) Nejedlého 1907/21 Bratislava 841 02
  Filip Majerník 1 593 € (24%) Bratislava 821 03
  Matej Hreščák 1 661 € (25%) Štefana Králika 6173/12 Bratislava 841 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.01.2012Nové obchodné meno:
   BONETICS, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Peter Mihálik Nejedlého 1907/21 Bratislava 841 02
   Filip Majerník Seberíniho 1939/21 Bratislava 821 03
   Matej Hreščák Štefana Králika 6173/12 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Mihálik Nejedlého 1907/21 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 03.01.2012
   12.01.2012Zrušené obchodné meno:
   BONET Development, s. r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Hrčka Bohrova 11/1206 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Hrčka Bohrova 11/1206 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.09.2010
   16.12.2010Nové obchodné meno:
   BONET Development, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bohrova 11 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   finančný leasing
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Pavol Soviš Oskorušova 11 Bratislava 841 02
   Ján Hrčka Bohrova 11/1206 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Soviš Oskorušova 11 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.09.2010
   Ján Hrčka Bohrova 11/1206 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.09.2010
   15.12.2010Zrušené obchodné meno:
   VERIFY spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Homolova 45 Bratislava 841 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom strojov a prístrojov
   konštrukčné práce v oblasti strojárstva
   revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   poradenská činnosť v oblasti strojných zariadení, protikoróznej ochrany, materiálov a zvárania
   Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Kis Homolova 45 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Zoltán Kis Homolova 45 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.03.2010
   12.05.2010Nové sidlo:
   Homolova 45 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Zoltán Kis Homolova 45 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Kis Homolova 45 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 16.03.2010
   11.05.2010Zrušené sidlo:
   Homolova 41 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Zoltán Kis Homolova 41 Bratislava 841 02
   Ing. Jozef Kis Homolova 41 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kis Homolova 41 Bratislava 841 02
   08.06.2001Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom strojov a prístrojov
   konštrukčné práce v oblasti strojárstva
   Noví spoločníci:
   Zoltán Kis Homolova 41 Bratislava 841 02
   28.04.1997Nové obchodné meno:
   VERIFY spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Homolova 41 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   poradenská činnosť v oblasti strojných zariadení, protikoróznej ochrany, materiálov a zvárania
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kis Homolova 41 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kis Homolova 41 Bratislava 841 02