Vytvoriť faktúru

Whitestein Technologies - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Whitestein Technologies
IČO 35717360
DIČ 2020218134
IČ DPH SK2020218134
Dátum vzniku 13 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Whitestein Technologies
Moskovská 13
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 687 838 €
Zisk 48 124 €
Aktíva 432 458 €
Vlastný kapitál 103 690 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254435502
Fax(es) 0254435512
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 538,137
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 57,744
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 57,744
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 41,847
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,897
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 466,720
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,265
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 5,268
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,268
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,997
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 314,422
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 249,965
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 249,965
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64,430
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 145,033
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,793
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 140,240
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,673
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,753
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,920
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 538,137
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 151,814
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 67,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 67,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,700
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 29,990
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,990
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,124
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 325,680
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,319
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,319
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 280,367
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 56,733
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,733
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 115,564
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 74,170
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,862
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 38
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 39,957
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,459
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 498
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,037
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 60,643
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 60,643
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,597,317
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,687,838
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,579,338
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,979
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,521
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,616,882
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 62,870
D. Služby (účtová skupina 51) 1,155,124
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,373,155
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,743,521
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 583,952
4. Sociálne náklady (527, 528) 45,682
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 369
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,603
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,603
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,761
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,956
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,379,323
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 82
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 64
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,984
O. Kurzové straty (563) 653
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,331
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,902
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,054
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,930
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 21,852
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -922
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,124
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35717360 DIČ: 2020218134 IČ DPH: SK2020218134
 • Sídlo: Whitestein Technologies, Moskovská 13, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Peter Neurath Sadová 47/676 Limbach 900 91 10.05.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Whitestein Technologies AG 67 000 € (100%) Cham 6330 Švajčiarska konfederácia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.01.2013Nové sidlo:
   Moskovská 13 Bratislava-Staré Mesto 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.01.2013Zrušené sidlo:
   Panenská 28 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.01.2012Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Neurath Sadová 47/676 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 10.05.2000
   02.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Neurath Nad mestom 1592 Krupina 963 01 Vznik funkcie: 10.05.2000
   24.11.2009Noví spoločníci:
   Whitestein Technologies AG STEINHAUSEN, Hinterbergstrasse 20 Cham 6330 Švajčiarska konfederácia
   23.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Whitestein Information Technology Group AG Poststrasse 22 Zug Švajčiarsko
   10.10.2003Nové predmety činnosti:
   vyhotovenie programov - software na zákazku v zmysle autorského zákona
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných systémov
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v oblasti informatiky
   poradenská činnosť v oblasti technického vybavenia počítača - hardware
   poradenská činnosť v oblasti programového vybavenia počítača - software
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti.
   09.10.2003Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   organizačné zabezpečenie odborných podujatí v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   31.03.2003Noví spoločníci:
   Whitestein Information Technology Group AG Poststrasse 22 Zug Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Neurath Nad mestom 1592 Krupina 963 01 Vznik funkcie: 10.05.2000
   30.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Whitestein Information Technology Group AG Poststrasse 22 Zug Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Martin Letenay Vajanského 32 Senec
   Mgr. Peter Neurath Potočná 22 Selce 976 11
   23.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Neurath Potočná 22 Selce 976 11
   22.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Augustín Mrázik Kremeľská 13 Bratislava
   23.03.1999Nové obchodné meno:
   Whitestein Technologies, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panenská 28 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Whitestein Information Technology Group AG Poststrasse 22 Zug Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Augustín Mrázik Kremeľská 13 Bratislava
   22.03.1999Zrušené obchodné meno:
   Aitecon, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kremeľská 13 Bratislava 841 10
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Jakeš Robotnícka 55 Senica
   Mgr. Martin Letenay Vajanského 32 Senec
   Ing. arch. Augustín Mrázik Kremeľská 13 Bratislava
   Mgr. Peter Neurath Potočná 22 Selce 976 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   Aitecon, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Neurath Potočná 22 Selce 976 11
   25.01.1998Zrušené obchodné meno:
   Artecon, s.r.o.
   13.05.1997Nové obchodné meno:
   Artecon, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kremeľská 13 Bratislava 841 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   organizačné zabezpečenie odborných podujatí v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Jakeš Robotnícka 55 Senica
   Mgr. Martin Letenay Vajanského 32 Senec
   Ing. arch. Augustín Mrázik Kremeľská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martin Letenay Vajanského 32 Senec