Vytvoriť faktúru

FKC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FKC
IČO 35717459
DIČ 2020251035
IČ DPH SK2020251035
Dátum vzniku 13 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FKC
Rostovská 36
83106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -49 652 €
Aktíva 53 095 €
Vlastný kapitál 53 095 €
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,020
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 102
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,758
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,020
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,443
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 46,124
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -49,652
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,577
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,377
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 417
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 48,636
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,214
C. Služby (účtová skupina 51) 222
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,200
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -48,636
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,436
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 56
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 56
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -56
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -48,692
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -49,652
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2016