Vytvoriť faktúru

ETCC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ETCC
IČO 35717611
DIČ 2020266567
IČ DPH SK2020266567
Dátum vzniku 25 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETCC
82102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 571 €
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 83,579
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,579
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 83,579
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 83,579
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,579
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,701
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 82,500
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82,500
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,462
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,462
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 310
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 310
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,571
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 878
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 878
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 398
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,044
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 154
D. Služby (účtová skupina 51) 3,369
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 252
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 76
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 189
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,044
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,523
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 47
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 47
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -47
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,091
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,571
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016