Vytvoriť faktúru

R+V REAL SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno R+V REAL SK
IČO 35717653
DIČ 2021400546
Dátum vzniku 30 Apríla 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo R+V REAL SK
Dunajská 3
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 453 €
Zisk 74 €
Aktíva 583 €
Vlastný kapitál -3 680 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.rvreal.sk
Mobile phone(s) +421903247661
Fax(es) 0252965216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 898
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 865
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 865
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 569
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 296
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 33
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 898
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,605
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,983
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -10,983
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 74
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,503
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 81
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 81
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,422
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 85
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,849
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 488
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,360
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,453
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,360
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 93
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,824
D. Služby (účtová skupina 51) 1,722
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 629
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 638
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 554
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 74
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4227958.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015