Vytvoriť faktúru

SALAMANDER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SALAMANDER
IČO 35717904
DIČ 2021013467
Dátum vzniku 16 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SALAMANDER
Sokolovská 2136/9
93401
Levice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 000 €
Zisk -1 137 €
Aktíva 64 €
Vlastný kapitál 19 €
Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,012
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,012
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,012
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,012
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,012
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -398
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,236
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,236
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 73,237
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -95,734
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -95,734
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,137
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 930
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 930
Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,000
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,585
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 654
D. Služby (účtová skupina 51) 931
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -585
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -585
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -657
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,137
Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016
Files
4287816.tif
Dátum aktualizácie údajov: 22.01.2016