Vytvoriť faktúru

LR. CSIBA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LR. CSIBA
IČO 35717921
DIČ 2020266963
IČ DPH SK2020266963
Dátum vzniku 07 Mája 1997
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo LR. CSIBA
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 40
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 968 €
Zisk -582 €
Aktíva 11 291 €
Vlastný kapitál 3 719 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254411818
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,594
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,132
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,132
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,132
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,447
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,031
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,031
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 71
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 59
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 345
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 163
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 182
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 15
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,594
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,137
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,719
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,719
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -582
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,457
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 294
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 294
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,163
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,184
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 627
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 352
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 68,968
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 68,968
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,550
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 50,692
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,401
D. Služby (účtová skupina 51) 1,686
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,771
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,668
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,051
4. Sociálne náklady (527, 528) 52
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -582
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,189
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -582
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -582
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35717921 DIČ: 2020266963 IČ DPH: SK2020266963
 • Sídlo: LR. CSIBA, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 40, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Mája 1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľudovít Csiba 0 € (0%) Bieloruská 25 Bratislava 821 06
  Roman Csiba 0 € (0%) Nábrežie arm.gen. L.Svobodu 40 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.03.2004Nové predmety činnosti:
   vykonávanie elektroinštalatérskych prác, meranie a regulácia
   07.05.1997Nové obchodné meno:
   LR. CSIBA, v.o.s.
   Nové sidlo:
   Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu 40 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ľudovít Csiba Bieloruská 25 Bratislava 821 06
   Roman Csiba Nábrežie arm.gen. L.Svobodu 40 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Ľudovít Csiba Bieloruská 25 Bratislava 821 06
   Roman Csiba Nábrežie arm.gen. L.Svobodu 40 Bratislava 811 02