Vytvoriť faktúru

ARMOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARMOS
IČO 35717939
DIČ 2020241465
IČ DPH SK2020241465
Dátum vzniku 19 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARMOS
Strojnícka 16
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 110 461 €
Zisk -1 446 €
Aktíva 100 278 €
Vlastný kapitál -37 127 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243635248
Fax(es) 0243635249
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 74,002
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 74,002
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,544
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,605
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 664
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 103
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 91,546
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,427
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 40,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -44,430
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,446
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,119
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 71
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 44,408
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,383
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 336
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,790
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,899
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) -360
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 46,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 110,461
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 109,528
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 417
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 516
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 109,423
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 88,574
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,279
C. Služby (účtová skupina 51) 4,729
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,307
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,439
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 500
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 920
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 675
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,038
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,363
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,524
M. Nákladové úroky (562) 1,274
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 250
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,524
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -486
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,446
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35717939 DIČ: 2020241465 IČ DPH: SK2020241465
 • Sídlo: ARMOS, Strojnícka 16, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľudovít Drus Rovniankova 11 Bratislava 851 02 10.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Daniela Žatková 6 639 € (100%) Čsl. Parašutistov 13 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.08.2003Nové sidlo:
   Strojnícka 16 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Drus Rovniankova 11 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 10.12.2002
   10.08.2003Zrušené sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Žatková Čsl. Parašutistov 13 Bratislava 831 03 Skončenie funkcie: 10.12.2002
   15.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Daniela Žatková Čsl. Parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniela Žatková Čsl. Parašutistov 13 Bratislava 831 03 Skončenie funkcie: 10.12.2002
   14.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Drus Rovniankova 11 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Kordová Šintovská 45 Bratislava 831 07
   19.05.1997Nové obchodné meno:
   ARMOS, s r.o.
   Nové sidlo:
   Strojnícka 31 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Drus Rovniankova 11 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Kordová Šintovská 45 Bratislava 831 07