Vytvoriť faktúru

METROLOGY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno METROLOGY
IČO 35718081
DIČ 2020209818
IČ DPH SK2020209818
Dátum vzniku 09 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METROLOGY
Handlovská 28
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 76 498 €
Zisk 8 781 €
Aktíva 45 562 €
Vlastný kapitál 20 697 €
Kontaktné informácie
Email metrology@stonline.sk
Webová stránka http://www.metrology.sk
Phone(s) +421263812934, +421263812935, +421263812813
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 44,962
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,962
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,103
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,103
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,103
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,859
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31,537
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,322
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,962
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,135
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 932
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 932
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,782
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,782
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,781
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,827
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,827
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,458
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,458
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,369
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 76,498
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 76,498
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 62,930
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,568
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,812
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 49,177
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 293
D. Služby (účtová skupina 51) 13,342
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,686
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,686
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 107
XII. Kurzové zisky (663) 107
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,463
O. Kurzové straty (563) 2,064
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 399
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,356
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,330
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,549
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,549
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,781
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016