Vytvoriť faktúru

Masis Sport & Investmensts - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Masis Sport & Investmensts
IČO 35718099
DIČ 2021356040
Dátum vzniku 21 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Masis Sport & Investmensts
Jamnického 3
84105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 352 631 €
Vlastný kapitál 350 895 €
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 352,124
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,319
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,319
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,319
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 348,805
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 348,805
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 348,805
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 352,124
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 349,908
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 339,009
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 339,009
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 797
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 797
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,582
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,582
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,216
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 76
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 76
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,140
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,660
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017