Vytvoriť faktúru

DUNAJPLAVBA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUNAJPLAVBA
IČO 35718170
DIČ 2020984768
IČ DPH SK2020984768
Dátum vzniku 16 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUNAJPLAVBA
Palatínova 39
94501
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 121 160 €
Zisk 47 737 €
Aktíva 1 086 330 €
Vlastný kapitál 203 391 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0357701428
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,088,104
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 998,907
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 998,907
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,817
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 989,090
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,953
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 858
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 692
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 692
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 166
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 85,095
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 538
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 84,557
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,244
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 311
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,933
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,088,104
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 251,128
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 196,087
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 196,087
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,737
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 835,435
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 830,663
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,772
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,674
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,674
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,098
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,541
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,541
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 121,160
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 121,160
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 121,160
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,570
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,828
D. Služby (účtová skupina 51) 11,642
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,348
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,673
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,673
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,079
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 71,590
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 100,690
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,300
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,289
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 20,289
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,011
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,291
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 50,299
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,562
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,562
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,737
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35718170 DIČ: 2020984768 IČ DPH: SK2020984768
 • Sídlo: DUNAJPLAVBA, Palatínova 39, 94501, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Mája 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.11.2005Nové sidlo:
   Palatínova 39 Komárno 945 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Kamil Szabó Strážna 642/8 Komárno-Nová Stráž 945 04
   Mgr. Gejza Kantha Ulica vtáčej záhrady 685/10 Komárno-Nová Stráž 945 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Kamil Szabó Strážna 642/8 Komárno-Nová Stráž 945 04 Vznik funkcie: 04.10.2005
   Mgr. Gejza Kantha Ulica vtáčej záhrady 685/10 Komárno-Nová Stráž 945 04 Vznik funkcie: 04.10.2005
   07.11.2005Zrušené sidlo:
   ul. 29. augusta 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   29.05.2004Nové sidlo:
   ul. 29. augusta 5 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   28.05.2004Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   16.05.1997Nové obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti pohonných hmôt
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Valašik Česká 7/a Bratislava 831 03
   JUDr. Milan Škultéty Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05