Vytvoriť faktúru

REMIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REMIA
IČO 35718269
DIČ 2020979026
Dátum vzniku 22 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMIA
Révová 44
81102
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 399 €
Vlastný kapitál -174 567 €
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 399
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 399
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 399
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 399
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 399
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 399
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -174,567
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -506,506
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -506,506
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,966
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 172,476
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,332
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,332
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,090
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 114,054
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,490
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Income and expenses 2014
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016
Files
4221776.tif
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2016