Vytvoriť faktúru

TRIER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIER
IČO 35718293
DIČ 2020970677
IČ DPH SK2020970677
Dátum vzniku 19 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIER
Lidická 24/4068
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 44 924 €
Zisk -6 671 €
Aktíva 11 193 €
Vlastný kapitál -71 811 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911640644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,962
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,948
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,950
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 942
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,008
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,020
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,020
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,020
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -22
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 70
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -92
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 14
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,962
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -78,482
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -78,450
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -78,450
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,671
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,444
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 87,094
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,902
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,902
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 75,905
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 311
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,004
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 972
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,350
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,350
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,095
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 44,924
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,985
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 939
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,896
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,758
D. Služby (účtová skupina 51) 2,648
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,841
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,320
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,521
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,614
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,280
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,280
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,755
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,972
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,579
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 739
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 104
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 104
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 635
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -739
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,711
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,671
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35718293 DIČ: 2020970677 IČ DPH: SK2020970677
 • Sídlo: TRIER, Lidická 24/4068, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Iveta Kapustová Lidická 24/4068 Bratislava 821 04 01.02.2007
  Roman Kapusta Lidická 24/4068 Bratislava 821 04 01.02.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Iveta Kapustová 3 319 € (50%) Lidická 24/4068 Bratislava 821 04
  Roman Kapusta 3 319 € (50%) Lidická 24/4068 Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.04.2013Nové predmety činnosti:
   diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   07.08.2007Nové obchodné meno:
   TRIER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lidická 24/4068 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Roman Kapusta Lidická 24 Bratislava 821 04
   Iveta Kapustová Lidická 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Iveta Kapustová Lidická 24/4068 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.02.2007
   Roman Kapusta Lidická 24/4068 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.02.2007
   06.08.2007Zrušené obchodné meno:
   LUKA BRATISLAVA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Priehradná 65 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   07.01.1998Noví spoločníci:
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   Johann Binder Heidesiedlung 6 Parndorf 7111 Rakúsko
   19.05.1997Nové obchodné meno:
   LUKA BRATISLAVA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priehradná 65 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava
   Johann Binder Heidesiedlung 6 Parndorf 7111 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboslav Kapusta Priehradná 65 Bratislava