Vytvoriť faktúru

Dubrava - Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Dubrava - Slovensko
IČO 35718404
DIČ 2020203449
IČ DPH SK2020203449
Dátum vzniku 26 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Dubrava - Slovensko
Červenej armády 747
90086
Budmerice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 185 627 €
Zisk -6 081 €
Aktíva 107 894 €
Vlastný kapitál -134 710 €
Kontaktné informácie
Email dubrava@nextra.sk
Phone(s) 0336448593, 0903436628
Mobile phone(s) +421903436628
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,550
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 52,519
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,121
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 115,550
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -140,791
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -142,013
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,081
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 256,341
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 255,597
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 245,928
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,476
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,231
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -38
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 744
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 185,627
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 185,457
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 130
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 181,369
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 104,629
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 381
C. Služby (účtová skupina 51) 56,991
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,013
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 87
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -2,406
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 674
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,258
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,586
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,050
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 2,050
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,202
N. Kurzové straty (563) 733
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 469
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 848
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,106
P. Daň z príjmov (591, 595) 11,187
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,081
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35718404 DIČ: 2020203449 IČ DPH: SK2020203449
 • Sídlo: Dubrava - Slovensko, Červenej armády 747, 90086, Budmerice
 • Dátum vzniku: 26 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Čambál Červenej armády 797 Budmerice 900 86 26.05.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dubrava Chemické výrobné družstvo, 6 639 € (100%) Hřbitovní 97 Valašské Klobouky Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.09.1998Noví spoločníci:
   Dubrava Chemické výrobné družstvo, Hřbitovní 97 Valašské Klobouky Česká republika
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Dubrava Chemické výrobné družstvo, Hřbitovní 97 Valašské Klobouky Česká republika
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   Dubrava - Slovensko spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Červenej armády 747 Budmerice 900 86
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   Noví spoločníci:
   Dubrava Chemické výrobné družstvo, Hřbitovní 97 Valašské Klobouky Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Čambál Červenej armády 797 Budmerice 900 86