Vytvoriť faktúru

SEAFLY ESTATE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEAFLY ESTATE
IČO 35718421
DIČ 2020995185
Dátum vzniku 26 Mája 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SEAFLY ESTATE
Nová Rožňavská 134/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 149 907 €
Aktíva 33 393 334 €
Vlastný kapitál 33 120 544 €
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 33,511,442
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,336,035
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 30,336,035
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,665,811
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 14,658,247
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 3,011,977
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,175,407
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,097,850
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,094,887
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,094,887
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,002,963
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 77,557
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 74
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 77,483
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,511,442
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,270,450
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 37,615,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 37,615,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 128,130
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 128,130
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,623,187
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 839,086
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,462,273
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 149,907
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,992
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 233,327
12. Odložený daňový záväzok (481A) 233,327
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,665
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,595
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,595
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,070
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -47,059
D. Služby (účtová skupina 51) 912
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 73
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -48,044
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 47,059
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -912
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 79,944
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 78,601
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 78,601
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,343
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 657
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 657
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 79,287
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 126,346
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -23,561
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,071
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -24,632
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 149,907
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
Files
4234773.tif
Dátum aktualizácie údajov: 26.02.2016
 • IČO:35718421 DIČ: 2020995185
 • Sídlo: SEAFLY ESTATE, Nová Rožňavská 134/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Zvrškovec predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava - mestská časť Devín 841 10 09.11.2015
  Bohuslav Synak člen Vavilovova 5 Bratislava - mestká časť Petržalka 851 01 09.11.2015
  Alica Dostálová člen Panská 6 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01 09.11.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2016Nové sidlo:
   Nová Rožňavská 134/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava - mestská časť Devín 841 10 Vznik funkcie: 09.11.2015
   Bohuslav Synak - člen Vavilovova 5 Bratislava - mestká časť Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 09.11.2015
   Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01 Vznik funkcie: 09.11.2015
   14.01.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   SEAFLY ESTATE a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod