Vytvoriť faktúru

NIKOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno NIKOM
IČO 35718609
DIČ 2021011124
IČ DPH SK2021011124
Dátum vzniku 27 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NIKOM
Korytnická 8
82107
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 656 €
Aktíva 10 113 €
Vlastný kapitál 934 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421265444151
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,614
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,552
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,552
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,552
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,024
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 179
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 179
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,845
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,733
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 112
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 38
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 38
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,614
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,531
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,931
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,931
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -16,445
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 75
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,520
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,656
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,145
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 772
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 772
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,273
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 229
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 70
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 100
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,612
D. Služby (účtová skupina 51) 594
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,018
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,405
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 600
4. Sociálne náklady (527, 528) 13
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,612
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -594
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,696
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,656
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016