Vytvoriť faktúru

OMEGA Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno OMEGA Slovakia
Stav Zrušená
IČO 35718684
DIČ 2020218277
IČ DPH SK2020218277
Dátum vzniku 16 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMEGA Slovakia
Galbavého 1
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 750 €
Zisk 1 357 €
Aktíva 33 053 €
Vlastný kapitál -21 044 €
Kontaktné informácie
Email firma@omegaslovakia.sk
Phone(s) 0243412361, 0905315573
Mobile phone(s) +421905341830, 0905315573
Fax(es) 0243412361
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,363
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 805
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 805
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 805
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,558
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,085
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,085
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,473
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,473
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,363
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,981
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,734
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,734
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 919
2. Ostatné fondy (427, 42X) 919
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,029
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,029
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,357
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 382
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 382
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 382
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,750
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,750
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,003
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31
D. Služby (účtová skupina 51) 2,478
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 438
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 56
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 56
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,747
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,509
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 494
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 489
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 502
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 502
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,739
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 382
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 382
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,357
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
 • IČO:35718684 DIČ: 2020218277 IČ DPH: SK2020218277
 • Sídlo: OMEGA Slovakia, Galbavého 1, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Mája 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.01.2017Zrušené obchodné meno:
   OMEGA Slovakia spol. s r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 01
   06.10.2015Nové obchodné meno:
   OMEGA Slovakia spol. s r.o. v likvidácii
   16.05.1997Nové sidlo:
   Galbavého 1 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným