Vytvoriť faktúru

GRANDSTONE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRANDSTONE
IČO 35718731
DIČ 2020228287
IČ DPH SK2020228287
Dátum vzniku 20 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRANDSTONE
Šachorová 29
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 475 548 €
Zisk 17 153 €
Aktíva 125 257 €
Vlastný kapitál -26 391 €
Kontaktné informácie
Email grandstone@grandstone.sk
Webová stránka http://www.grandstone.sk
Phone(s) +421244458413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 34,699
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 34,699
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,665
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 118,232
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,510
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,900
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,127
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 152,931
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,238
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -33,694
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 17,153
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 162,169
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 947
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 161,222
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,072
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,895
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,010
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 125,245
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 475,548
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 271,382
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 204,162
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 454,773
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 155,091
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 33,990
C. Služby (účtová skupina 51) 127,090
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 125,533
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 248
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,728
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 93
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,775
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 159,373
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,663
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,659
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,662
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 18,113
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 17,153
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35718731 DIČ: 2020228287 IČ DPH: SK2020228287
 • Sídlo: GRANDSTONE, Šachorová 29, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Košťál Šachorová 29 Bratislava 831 07 30.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roman Košťál 5 112 € (77%) Šachorová 29 Bratislava 831 07
  Ing. Jana Košťálová 1 527 € (23%) Šachorová 29 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.05.2014Nové predmety činnosti:
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   čistiace a upratovacie služby
   opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
   maliarske a natieračské práce
   stavba, oprava a údržba lodí a člnov
   01.10.2008Nové sidlo:
   Šachorová 29 Bratislava 36 831 07
   30.09.2008Zrušené sidlo:
   Závadská 1 Bratislava 831 06
   05.02.2004Nové obchodné meno:
   GRANDSTONE, s.r.o.
   04.02.2004Zrušené obchodné meno:
   Gasmont, s.r.o.
   25.06.2002Noví spoločníci:
   Ing. Roman Košťál Šachorová 29 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Košťál Šachorová 29 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 30.03.1999
   24.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Viliam Kamenistý Záhradnícka 50 Bratislava 820 00
   Ing. Roman Košťál Závadská 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Košťál Závadská 1 Bratislava 831 06
   20.07.2001Nové predmety činnosti:
   stavba teplovzdušných krbov, bez kominárskej činnosti
   spracovanie kameňa
   11.06.1999Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Košťálová Šachorová 29 Bratislava 831 07
   Viliam Kamenistý Záhradnícka 50 Bratislava 820 00
   Ing. Roman Košťál Závadská 1 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Košťál Závadská 1 Bratislava 831 06
   10.06.1999Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba a opravy tepelných spotrebičov
   výroba a opravy veľkokuchynských zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Viliam Kamenistý Záhradnícka 50 Bratislava 820 00
   Ing. Roman Košťál Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Jana Košťálová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Jozef Ovečka Jašíkova 16 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Košťálová Závadská 1 Bratislava 831 06
   02.07.1998Noví spoločníci:
   Viliam Kamenistý Záhradnícka 50 Bratislava 820 00
   Ing. Roman Košťál Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Jana Košťálová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Jozef Ovečka Jašíkova 16 Bratislava 821 03
   01.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Viliam Kamenistý Záhradnícka 50 Bratislava 820 00
   Ing. Roman Košťál Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Jana Košťálová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Jozef Ovečka Jašíkova 16 Bratislava 821 03
   20.05.1997Nové obchodné meno:
   Gasmont, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Závadská 1 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná činnosť
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba a opravy elektrických strojov a prístrojov
   výroba a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba a opravy tepelných spotrebičov
   výroba a opravy veľkokuchynských zariadení
   Noví spoločníci:
   Viliam Kamenistý Záhradnícka 50 Bratislava 820 00
   Ing. Roman Košťál Závadská 1 Bratislava 831 06
   Ing. Jana Košťálová Závadská 1 Bratislava 831 06
   Jozef Ovečka Jašíkova 16 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Košťálová Závadská 1 Bratislava 831 06