Vytvoriť faktúru

Solar Energy Technologies - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Solar Energy Technologies
IČO 35718757
DIČ 2021281185
IČ DPH SK2021281185
Dátum vzniku 20 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Solar Energy Technologies
Na Štepnici 1/1379
96001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 047 €
Zisk -5 342 €
Aktíva 83 464 €
Vlastný kapitál 34 551 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905208951
Mobile phone(s) 0905208951
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 80,373
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 40,200
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 40,200
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 32,623
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 77
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 7,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,120
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,308
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,776
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,776
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,572
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,960
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,812
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,772
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,040
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 53
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 53
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 80,373
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,774
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 18,918
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,918
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -1,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,155
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,155
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,043
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,408
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,365
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,342
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,599
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 54,282
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,077
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,077
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,681
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 513
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 316
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,298
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,047
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 577
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31,470
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,019
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 771
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,810
D. Služby (účtová skupina 51) 25,322
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 513
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,603
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,603
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,972
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,144
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,410
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 820
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 820
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,590
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,410
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,382
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,342
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35718757 DIČ: 2021281185 IČ DPH: SK2021281185
 • Sídlo: Solar Energy Technologies, Na Štepnici 1/1379, 96001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.08.2011Nové sidlo:
   Na Štepnici 1/1379 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Solár J. Bánika 1997/10 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 25.07.2011
   Milan Kurčík Topoľová 3217/9 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 25.07.2011
   05.08.2011Zrušené sidlo:
   Jančova 15 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.1997
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.05.1997
   11.06.2011Noví spoločníci:
   Ing. Viktor Solár J. Bánika 1997/10 Zvolen 960 01
   Milan Kurčík Topoľová 3217/9 Zvolen 960 01
   10.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Ignáca Gešaja 25 Zálesie 900 28
   21.08.2009Nové obchodné meno:
   Solar Energy Technologies s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Sollár Ignáca Gešaja 25 Zálesie 900 28
   20.08.2009Zrušené obchodné meno:
   M.S.S. service, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   22.03.2004Noví spoločníci:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   21.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Oskár Szegfü 47 Čakany
   08.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.05.1997
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.05.1997
   07.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   24.01.2001Nové obchodné meno:
   M.S.S. service, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prevádzka detských nevýherných automatov
   Noví spoločníci:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Oskár Szegfü 47 Čakany
   23.01.2001Zrušené obchodné meno:
   Antares green, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   02.08.2000Nové sidlo:
   Jančova 15 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   01.08.2000Zrušené sidlo:
   Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Benek Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Benek Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   28.06.2000Nové predmety činnosti:
   prenájom áut a špeditérska činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   27.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Mrekaj Riazanská 62 Bratislava 831 03
   12.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Benek Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Boris Mrekaj Palisády 42 Bratislava 811 06
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Benek Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Boris Mrekaj Riazanská 62 Bratislava 831 03
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   20.05.1997Nové obchodné meno:
   Antares green, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   automatizované spracovanie dát
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Benek Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Boris Mrekaj Riazanská 62 Bratislava 831 03
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Benek Strmá cesta 2 Bratislava 811 01
   Boris Mrekaj Riazanská 62 Bratislava 831 03
   Ing. Marián Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02