Vytvoriť faktúru

REVIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REVIA
IČO 35718773
DIČ 2020992633
IČ DPH SK2020992633
Dátum vzniku 27 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REVIA
Kováčska 11
04001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 948 €
Zisk 1 172 €
Aktíva 19 540 €
Vlastný kapitál -128 855 €
Kontaktné informácie
Email revia@azet.sk
Phone(s) 0557205271
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -127,683
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,320
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 3,320
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -198,563
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -198,563
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,172
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 127,701
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,332
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 310
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,022
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 126,369
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 948
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 921
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 -1,476
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 328
D. Služby (účtová skupina 51) -2,582
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 730
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 538
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 189
4. Sociálne náklady (527, 528) 3
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 62
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -50
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,424
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,281
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 292
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 292
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -292
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,132
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,172
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35718773 DIČ: 2020992633 IČ DPH: SK2020992633
 • Sídlo: REVIA, Kováčska 11, 04001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Mája 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.10.2001Nové sidlo:
   Kováčska 11 Košice 040 01
   18.10.2001Zrušené sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   02.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alexander Rezeš Kremnická 17 Košice 040 11
   01.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Michal Gučík Panská 4 Bratislava
   Ing. Alexander Rezeš Kremnická 17 Košice 040 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Gučík Panská 4 Bratislava
   27.05.1997Nové obchodné meno:
   REVIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Michal Gučík Panská 4 Bratislava
   Ing. Alexander Rezeš Kremnická 17 Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alexander Rezeš Kremnická 17 Košice 040 11
   Michal Gučík Panská 4 Bratislava