Vytvoriť faktúru

CITYFIX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CITYFIX
IČO 35718846
DIČ 2020210159
IČ DPH SK2020210159
Dátum vzniku 26 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CITYFIX
Kopčianska cesta 24
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -20 193 €
Aktíva 18 574 €
Vlastný kapitál -14 558 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0908717111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,468
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,468
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,427
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,980
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,980
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,447
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,468
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,752
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 690
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 690
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -21,889
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -21,889
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,193
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,220
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,648
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,648
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,572
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,637
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,637
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 541
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,612
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,017
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 765
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,128
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 80
D. Služby (účtová skupina 51) 896
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 386
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,766
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,128
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -976
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 105
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 105
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -105
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -19,233
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,193
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35718846 DIČ: 2020210159 IČ DPH: SK2020210159
 • Sídlo: CITYFIX, Kopčianska cesta 24, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Čerňan Višňová 1836/21 Ivánka pri Dunaji 30.05.2003
  Ing. Julius Šiška Na honech 4905 Zlín 760 05 Česká republika 18.07.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Čerňan 2 258 € (34%) Višňová 1836/21 Ivánka pri Dunaji
  Ing. Julius Šiška 4 382 € (66%) Na honech 4905 Zlín 760 05 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.03.2009Noví spoločníci:
   Ing. Julius Šiška Na honech 4905 Zlín 760 05 Česká republika
   26.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Vykoukalová Okružní 4731 Zlín 760 05 Česká republika
   19.08.2008Noví spoločníci:
   Zuzana Vykoukalová Okružní 4731 Zlín 760 05 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Julius Šiška Na honech 4905 Zlín 760 05 Česká republika Vznik funkcie: 18.07.2008
   18.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Y.P.N. Trade, s. r. o. Dvorany nad Nitrou 92 Dvorany nad Nitrou 956 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Yvona Neumannová Zálešná VII 3024 Zlín 760 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2008
   24.06.2008Noví spoločníci:
   Y.P.N. Trade, s. r. o. Dvorany nad Nitrou 92 Dvorany nad Nitrou 956 11
   Nový štatutárny orgán:
   Yvona Neumannová Zálešná VII 3024 Zlín 760 01 Česká republika Vznik funkcie: 30.04.2008
   23.06.2008Zrušeny spoločníci:
   Jozef Chocholouš Triblavinská 1022/21 Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Chocholouš Triblavinská 1022/21 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 27.06.2005
   15.07.2005Nové sidlo:
   Kopčianska cesta 24 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Milan Čerňan Višňová 1836/21 Ivánka pri Dunaji 900 28
   Jozef Chocholouš Triblavinská 1022/21 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Chocholouš Triblavinská 1022/21 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 27.06.2005
   14.07.2005Zrušené sidlo:
   Kopčianska cesta 22 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   MATADORFIX s.r.o. IČO: 31 360 394 Kopčianska cesta 22 Bratislava 852 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.10.2003Noví spoločníci:
   MATADORFIX s.r.o. IČO: 31 360 394 Kopčianska cesta 22 Bratislava 852 01
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Čerňan Višňová 1836/21 Ivánka pri Dunaji Vznik funkcie: 30.05.2003
   13.10.2003Zrušeny spoločníci:
   MATADORFIX s.r.o. IČO: 31 360 394 Kopčianska cesta 22 Bratislava 852 01
   Mestská časť Bratislava- Petržalka IČO: 00 603 201 Kutlíkova 17 Bratislava 852 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Filan Martinčekova 24 Bratislava Skončenie funkcie: 30.05.2003
   09.05.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Filan Martinčekova 24 Bratislava Skončenie funkcie: 30.05.2003
   08.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Kováč Legionárska 1 Bratislava 830 00
   14.12.1998Noví spoločníci:
   MATADORFIX s.r.o. IČO: 31 360 394 Kopčianska cesta 22 Bratislava 852 01
   Mestská časť Bratislava- Petržalka IČO: 00 603 201 Kutlíkova 17 Bratislava 852 12
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Matadorfix s.r.o. IČO: 31 360 394 Kopčianska cesta 22 Bratislava 852 01
   Mestská časť Bratislava- Petržalka IČO: 00 603 201 Kutlíkova 17 Bratislava 852 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Boris Pagáč Topoľčianska 31 Bratislava 851 01
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   CITYFIX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska cesta 22 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vodorovné značenie komunikácií
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Matadorfix s.r.o. IČO: 31 360 394 Kopčianska cesta 22 Bratislava 852 01
   Mestská časť Bratislava- Petržalka IČO: 00 603 201 Kutlíkova 17 Bratislava 852 12
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Kováč Legionárska 1 Bratislava 830 00
   JUDr. Boris Pagáč Topoľčianska 31 Bratislava 851 01