Vytvoriť faktúru

SLOVENSKÁ MEDIÁLNA AGENTÚRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVENSKÁ MEDIÁLNA AGENTÚRA
IČO 35718854
DIČ 2020267579
IČ DPH SK2020267579
Dátum vzniku 27 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVENSKÁ MEDIÁLNA AGENTÚRA
Sládkovičova 7
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 86 379 €
Zisk 3 466 €
Aktíva 49 336 €
Vlastný kapitál 38 879 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,319
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,319
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,592
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 82,296
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 229
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,891
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,911
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,344
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 500
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 33,378
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,466
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,567
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,169
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,926
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,368
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 195
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,175
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 188
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 472
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 86,379
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 86,379
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 81,565
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,648
C. Služby (účtová skupina 51) 64,544
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,895
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 188
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 290
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,814
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,187
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 282
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 282
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -280
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,534
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,068
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,466
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015