Vytvoriť faktúru

EKOPARK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOPARK
IČO 35718889
DIČ 2020250133
IČ DPH SK2020250133
Dátum vzniku 26 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOPARK
Bzovícka 32
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 119 258 €
Zisk 15 256 €
Aktíva 70 317 €
Vlastný kapitál 44 095 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0910964307
Mobile phone(s) +421910964307, +421917570195, 0910964307, 0917570195
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 51,248
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 -1,553
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) -1,553
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -1,553
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,801
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,981
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,667
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,667
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,314
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,820
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,279
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,541
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,248
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,827
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,266
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,266
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,256
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,421
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,446
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 451
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 11,995
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,975
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,511
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,511
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 947
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 517
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 119,258
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 119,258
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 119,258
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 96,484
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,043
D. Služby (účtová skupina 51) 46,948
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,730
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,543
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,732
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,455
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,432
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,329
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,329
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,774
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 55,267
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,063
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,115
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,115
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,948
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,063
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,711
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,455
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,455
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,256
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35718889 DIČ: 2020250133 IČ DPH: SK2020250133
 • Sídlo: EKOPARK, Bzovícka 32, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Hrivňák Bzovícka 32 Bratislava 851 07 14.09.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Hrivňák 6 639 € (100%) Bzovícka 32 Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2009Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   07.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Katarína Hrivňáková Bzovícka 32 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Hrivňáková Bzovícka 32 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 16.12.2005
   30.10.2006Nové obchodné meno:
   EKOPARK, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a zariadení
   letná a zimná údržba komunikácií
   údržba zelene a záhradnícke práce v rozsahu voľnej živnosti
   podnikanie v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   Noví spoločníci:
   Roman Hrivňák Bzovícka 32 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Hrivňák Bzovícka 32 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 14.09.2006
   29.10.2006Zrušené obchodné meno:
   007, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností-stajní, s poskytovaním doplnkových služieb spojený s prenájmom-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom koní
   poradenská činnosť v oblasti chovu koní a ostatných hospodárskych zvierat
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení-jazdecká škola
   prenájom športových potrieb /okrem malých plavidiel a športových plávajúcich zariadení/
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.12.2005Nové obchodné meno:
   007, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bzovícka 32 Bratislava 851 07
   Noví spoločníci:
   Katarína Hrivňáková Bzovícka 32 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Hrivňáková Bzovícka 32 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 16.12.2005
   26.12.2005Zrušené obchodné meno:
   EKOPARKMAT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 24/88 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Hrivňák Dlhá 24/88 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.01.2005
   18.01.2005Noví spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 24/88 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Hrivňák Dlhá 24/88 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 12.01.2005
   17.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Noruláková Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Noruláková Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   28.06.2001Noví spoločníci:
   Ľudmila Noruláková Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudmila Noruláková Bzovícka 18 Bratislava 851 07
   27.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 01
   22.12.1999Nové predmety činnosti:
   organizovanie športových a kultúrnych podujatí
   prenájom nehnuteľností-stajní, s poskytovaním doplnkových služieb spojený s prenájmom-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom koní
   poradenská činnosť v oblasti chovu koní a ostatných hospodárskych zvierat
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení-jazdecká škola
   prenájom športových potrieb /okrem malých plavidiel a športových plávajúcich zariadení/
   21.12.1999Zrušeny predmety činnosti:
   podnik zabezpečujúci ochranu majetku a osôb
   26.08.1999Nové sidlo:
   Ružová dolina 8 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   búracie a zemné výkopové práce bez použitia výbušnín
   Noví spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 01
   25.08.1999Zrušené sidlo:
   Jégeho 13 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 01
   24.11.1997Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Poloma Hruškova 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Poloma Hruškova 4 Bratislava 831 06
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   EKOPARKMAT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jégeho 13 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselmého tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vykonávanie administratívnych prác
   reklamná, propagačná a akvizičná činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie parkovísk
   čistiace a upratovacie práce
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   poradenstvo v oblasti stavebníctva
   podnik zabezpečujúci ochranu majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Poloma Hruškova 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Hrivňák Dlhá 88 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Poloma Hruškova 4 Bratislava 831 06