Vytvoriť faktúru

DANIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANIMEX
IČO 35719052
DIČ 2020209895
IČ DPH SK2020209895
Dátum vzniku 29 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANIMEX
Údernícka 15
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 221 910 €
Zisk -2 163 €
Aktíva 66 988 €
Vlastný kapitál -5 056 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263829955
Mobile phone(s) +421903905500
Fax(es) 0263829955
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 18,731
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,731
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,731
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 54,246
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,640
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 552
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,445
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 72,977
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,219
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -12,359
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,163
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 80,196
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 13,878
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 65,708
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25,661
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,002
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,049
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 37,996
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 610
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 221,910
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 216,916
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 805
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,700
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 489
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 223,108
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 164,963
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,783
C. Služby (účtová skupina 51) 22,027
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,227
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 477
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,688
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,943
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,198
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,948
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 965
M. Nákladové úroky (562) 65
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 900
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -965
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,163
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35719052 DIČ: 2020209895 IČ DPH: SK2020209895
 • Sídlo: DANIMEX, Údernícka 15, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava 851 01 29.05.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Janka Dantsitsová 6 639 € (100%) Vranovská 336/51 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.12.2007Nové sidlo:
   Údernícka 15 Bratislava 851 01
   10.12.2007Zrušené sidlo:
   Kopčianska 20 Bratislava 851 01
   29.11.2004Nové sidlo:
   Kopčianska 20 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.05.1997
   28.11.2004Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava
   22.01.2002Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   21.01.2002Zrušené sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 02
   13.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava 851 01
   12.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava
   21.11.1997Nové sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 02
   20.11.1997Zrušené sidlo:
   Vranovská 51 Bratislava 851 01
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   DANIMEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 51 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Janka Dantsitsová Vranovská 336/51 Bratislava