Vytvoriť faktúru

Hviezdoslavovo námestie 11 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Hviezdoslavovo námestie 11
IČO 35719095
DIČ 2020267601
IČ DPH SK2020267601
Dátum vzniku 27 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hviezdoslavovo námestie 11
Leškova 5
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 333 €
Zisk -25 612 €
Aktíva 297 522 €
Vlastný kapitál -38 872 €
Kontaktné informácie
Email magda@funradio.sk
Phone(s) 0257787302
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 283,599
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 208,986
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 208,986
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 208,986
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 74,613
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 47,413
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 47,413
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,345
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,345
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,345
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,855
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,850
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283,599
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -64,484
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -46,175
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -46,175
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,612
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 348,083
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 336,114
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 336,114
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,969
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,066
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,066
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,892
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 333
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 333
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 333
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,897
D. Služby (účtová skupina 51) 1,962
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 549
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,999
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,999
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,387
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,564
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,629
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 90
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 90
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -88
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,652
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,612
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016