Vytvoriť faktúru

DIAFA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIAFA
IČO 35719206
DIČ 2021369922
IČ DPH SK2021369922
Dátum vzniku 29 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIAFA
Vajnorská 72
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 984 €
Zisk -7 655 €
Aktíva 16 671 €
Vlastný kapitál -25 286 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243428678
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,112
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,112
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,719
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,719
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,719
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,393
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,690
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 703
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,112
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,939
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 3
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 603
2. Ostatné fondy (427, 42X) 603
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,529
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 45,997
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -78,526
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,655
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,051
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,010
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,010
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 48,041
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,799
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,799
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 917
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 327
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 998
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 68,984
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 68,984
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 68,984
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 75,568
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,288
D. Služby (účtová skupina 51) 49,349
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,055
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,883
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,126
4. Sociálne náklady (527, 528) 46
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 288
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,588
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,584
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,347
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 591
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 36
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 36
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 555
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -591
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,175
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,655
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35719206 DIČ: 2021369922 IČ DPH: SK2021369922
 • Sídlo: DIAFA, Vajnorská 72, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Jaroslav Fábry Štefánikova 31/A Ivánka pri Dunaji 900 28 29.05.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Jaroslav Fábry 6 639 € (100%) Štefánikova 31/A Ivánka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.03.2008Nové sidlo:
   Vajnorská 72 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   25.03.2008Zrušené sidlo:
   Kukuričná 17 Bratislava 831 03
   20.09.2005Nové sidlo:
   Kukuričná 17 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jaroslav Fábry Štefánikova 31/A Ivánka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Jaroslav Fábry Štefánikova 31/A Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 29.05.1997
   19.09.2005Zrušené sidlo:
   Tehelná 24 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.1997
   13.11.2002Nové sidlo:
   Tehelná 24 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.1997
   12.11.2002Zrušené sidlo:
   Belinského 25 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava
   19.01.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava
   18.01.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   DIAFA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Belinského 25 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo s výnimkou ekonomicko-organizačného a účtovného poradenstva
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
   Noví spoločníci:
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jaroslav Fábry Belinského 25 Bratislava