Vytvoriť faktúru

ŠEDIVÁ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠEDIVÁ
IČO 35719249
DIČ 2020266875
IČ DPH SK2020266875
Dátum vzniku 16 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠEDIVÁ
Ilyrská 2/A
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 661 367 €
Zisk 4 212 €
Aktíva 189 649 €
Vlastný kapitál 131 846 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903726058, +421903643328, +421903236058
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 176,630
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 37,250
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 37,250
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 139,380
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,311
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,311
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 131,278
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 131,274
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,274
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -3,209
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,132
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -23,341
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 176,630
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,058
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,170
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,170
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 123,037
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 128,385
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,348
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,212
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,572
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,656
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,656
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,532
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,922
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,922
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,024
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 697
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,783
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 106
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,384
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 661,367
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 660,537
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 830
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 651,691
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 568,809
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,672
D. Služby (účtová skupina 51) 30,889
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,100
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,451
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,831
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,818
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,127
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,633
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,633
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,461
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,676
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,167
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,586
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,281
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,281
O. Kurzové straty (563) 81
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 224
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,584
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,092
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,212
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35719249 DIČ: 2020266875 IČ DPH: SK2020266875
 • Sídlo: ŠEDIVÁ, Ilyrská 2/A, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jana Šedivá Ilyrská 2/A Bratislava 851 10 29.07.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jana Šedivá 3 320 € (50%) Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
  Ing. Lubomír Šedivý 3 320 € (50%) Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
   Ing. Lubomír Šedivý Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Šedivá Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
   28.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Lubomír Šedivý Tolstého 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   01.07.2009Nové sidlo:
   Ilyrská 2/A Bratislava 851 10
   30.06.2009Zrušené sidlo:
   Tolstého 2 Bratislava 811 06
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Lubomír Šedivý Tolstého 2 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Lubomír Šedivý Tolstého 2 Bratislava
   16.05.1997Nové obchodné meno:
   ŠEDIVÁ s r.o.
   Nové sidlo:
   Tolstého 2 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom nehnuteľností
   poskytovanie aranžérskych a sadovníckych služieb a parkových úprav
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava
   Ing. Lubomír Šedivý Tolstého 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Šedivá Tolstého 2 Bratislava