Vytvoriť faktúru

SOREX-DUO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOREX-DUO
IČO 35719303
DIČ 2020266787
IČ DPH SK2020266787
Dátum vzniku 30 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOREX-DUO
Mošovského 6
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 495 €
Zisk -7 156 €
Aktíva 11 958 €
Vlastný kapitál 784 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,379
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,379
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,379
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,135
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,053
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,514
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -6,372
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,519
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,156
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 13,886
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,761
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,125
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 155
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,850
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,495
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,495
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 8,969
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,370
C. Služby (účtová skupina 51) 686
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 267
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,646
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,474
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,561
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,682
M. Nákladové úroky (562) 1,040
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 642
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,682
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,156
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,156
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35719303 DIČ: 2020266787 IČ DPH: SK2020266787
 • Sídlo: SOREX-DUO, Mošovského 6, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03 30.05.1997
  Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02 30.05.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jaroslav Tarač 1 992 € (30%) Mošovského 6 Bratislava 811 03
  Ing. Juraj Richter 1 992 € (30%) Mesačná 3 Bratislava 821 02
  Ing. Róbert Kohút 2 656 € (40%) Ul. 8. mája 32 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.06.2015Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Kohút Ul. 8. mája 32 Bratislava 821 06
   22.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   09.07.2005Nové predmety činnosti:
   producentská činnosť v oblasti výroby fimov a videozáznamov
   fotografické služby
   02.09.2003Noví spoločníci:
   Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03
   Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   01.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02
   Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03
   10.11.1998Noví spoločníci:
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02
   Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03
   09.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02
   Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03
   30.05.1997Nové obchodné meno:
   SOREX-DUO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mošovského 6 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04
   Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02
   Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Tarač Mošovského 6 Bratislava 811 03
   Ing. Juraj Richter Mesačná 3 Bratislava 821 02
   Daniel Dušánek Na Riviere 11 Bratislava 841 04