Vytvoriť faktúru

TEGI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEGI
IČO 35719338
DIČ 2020998177
Dátum vzniku 29 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEGI
Železničiarska 3
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 452 €
Zisk 2 227 €
Aktíva 23 990 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,559
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,559
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,837
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,658
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,167
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,012
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,396
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,652
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,705
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 690
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,971
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,228
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,744
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,226
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 518
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 490
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,452
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,452
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 33,617
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 683
C. Služby (účtová skupina 51) 11,178
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,001
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,117
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 481
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,345
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,590
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 118
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 118
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -118
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,717
P. Daň z príjmov (591, 595) 490
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,227
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4152534.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35719338 DIČ: 2020998177
 • Sídlo: TEGI, Železničiarska 3, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Mája 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Ľubica Taligová Železničiarska 3 Bratislava 811 02 29.05.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Ľubica Taligová 6 705 € (100%) Železničiarska 3 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gabriel Taliga Železničiarska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Taliga Železničiarska 3 Bratislava Vznik funkcie: 08.01.2001
   30.12.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v odbore pediatrická neurológia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubica Taligová Železničiarska 3 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Taligová Železničiarska 3 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 29.05.1997
   29.12.2005Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.05.1997
   20.02.2003Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo mimo ekonomického a účtovného poradenstva
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.05.1997
   Ing. Gabriel Taliga Železničiarska 3 Bratislava Vznik funkcie: 08.01.2001
   19.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Taliga Železničiarska 3 Bratislava
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
   14.03.2001Nové obchodné meno:
   TEGI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 3 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava
   Ing. Gabriel Taliga Železničiarska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gabriel Taliga Železničiarska 3 Bratislava
   13.03.2001Zrušené obchodné meno:
   LLB, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.05.1997Nové obchodné meno:
   LLB, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenské a konzultačné služby v oblasti obchodu a v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Ľubica Taligová Hlaváčikova 18 Bratislava 841 05