Vytvoriť faktúru

Autoštart - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Autoštart
Stav Zrušená
IČO 35719397
DIČ 2020250364
Dátum vzniku 26 Mája 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Autoštart
Lachova 22
85103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -135 €
Aktíva 11 416 €
Vlastný kapitál 10 827 €
Kontaktné informácie
Email bazar@auto-start.sk
Phone(s) 0905621684
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,289
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,289
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,289
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,128
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -135
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,249
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 489
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 660
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 560
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 50
C. Služby (účtová skupina 51) 50
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -50
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -50
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -55
P. Daň z príjmov (591, 595) 80
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -135
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
 • IČO:35719397 DIČ: 2020250364
 • Sídlo: Autoštart, Lachova 22, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Mája 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2016Zrušené obchodné meno:
   Autoštart, spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Lachova 22 Bratislava 851 03
   26.02.2015Nové obchodné meno:
   Autoštart, spol. s r. o. v likvidácii
   03.10.2007Nové sidlo:
   Lachova 22 Bratislava 851 03
   26.05.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným