Vytvoriť faktúru

Upratovacie služby - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Upratovacie služby
Stav Zrušená
IČO 35719435
DIČ 2020206782
IČ DPH SK2020206782
Dátum vzniku 03 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Upratovacie služby
Osadná 2
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 000 €
Zisk 4 809 €
Aktíva 869 586 €
Vlastný kapitál -20 077 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0948400181
Mobile phone(s) 0948400181
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 775,835
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 692,353
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 396,770
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 40,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 356,770
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 295,583
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 295,583
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,257
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 25,000
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 25,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,439
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,439
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,818
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 52,206
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 612
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 225
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 225
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 775,835
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -117,418
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -129,530
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,182
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -130,712
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,809
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 893,253
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 893,020
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 540,620
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 540,620
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 350,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,400
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 233
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,688
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 424
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4
D. Služby (účtová skupina 51) 326
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 94
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,576
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,670
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 688
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 688
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 688
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 674
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,250
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,441
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,441
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,809
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35719435 DIČ: 2020206782 IČ DPH: SK2020206782
 • Sídlo: Upratovacie služby, Osadná 2, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.03.2015Zrušené obchodné meno:
   Upratovacie služby, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Osadná 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba nealkoholických nápojov
   výroba nesýtených a sýtených nealkoholických nápojov
   výroba vína
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádz- kovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   čistiace a upratovacie služby
   údržba ciest a komunikácií - odhŕňanie snehu, zimná a letná údržba komunikácií
   údržba cestných zvodidiel
   údržba zelene pri komunikáciách
   údržba a úprava verejných priestranstiev a parkov
   vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinnoarchitektonických sadovníckych diel
   prevádzkovanie čistiarne a práčovne
   správa bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   prípravné práce k realizácii stavby
   administratívne služby
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - tréner fitnes
   Zrušeny spoločníci:
   Andrej Smeja Baltská 11869/25 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Smeja Baltská 11869/25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.09.2013
   18.10.2013Noví spoločníci:
   Andrej Smeja Baltská 11869/25 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Smeja Baltská 11869/25 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.09.2013
   17.10.2013Zrušeny spoločníci:
   Michal Fajták 283 Malé Leváre 908 74
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Fajták 283 Malé Leváre 908 74 Vznik funkcie: 17.05.2011
   03.07.2013Nové sidlo:
   Osadná 2 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.07.2013Zrušené sidlo:
   Halalovka 35 Trenčín 911 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.10.2011Nové predmety činnosti:
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - tréner fitnes
   08.06.2011Noví spoločníci:
   Michal Fajták 283 Malé Leváre 908 74
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Fajták 283 Malé Leváre 908 74 Vznik funkcie: 17.05.2011
   07.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Liliana Meňhartová Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Liliana Meňhartová Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 16.04.2010
   26.05.2010Nové obchodné meno:
   Upratovacie služby, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Halalovka 35 Trenčín 911 08
   Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   údržba ciest a komunikácií - odhŕňanie snehu, zimná a letná údržba komunikácií
   údržba cestných zvodidiel
   údržba zelene pri komunikáciách
   údržba a úprava verejných priestranstiev a parkov
   vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinnoarchitektonických sadovníckych diel
   prevádzkovanie čistiarne a práčovne
   správa bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom hnuteľných vecí
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   prípravné práce k realizácii stavby
   administratívne služby
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Liliana Meňhartová Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Liliana Meňhartová Poľnohospodárska 32 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 16.04.2010
   25.05.2010Zrušené obchodné meno:
   METAL GROUP, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fláviovská 16 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Novák Hlboká 15 Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Martin Novák Hlboká 15 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 05.04.2008
   17.05.2008Nové sidlo:
   Fláviovská 16 Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Novák Hlboká 15 Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Martin Novák Hlboká 15 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 05.04.2008
   16.05.2008Zrušené sidlo:
   Továrenská 3/a Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Kristína Jankovičová Kláštorná 22 Bratislava 821 05
   Jana Šafránková Továrenská 21 Malacky 901 01
   Viera Šafránková Továrenská 21 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Šafránek Továrenská 21 Malacky
   Marian Šafránek Továrenská 21 Malacky
   03.12.2002Nové obchodné meno:
   METAL GROUP, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Kristína Jankovičová Kláštorná 22 Bratislava 821 05
   Jana Šafránková Továrenská 21 Malacky 901 01
   Viera Šafránková Továrenská 21 Malacky 901 01
   02.12.2002Zrušené obchodné meno:
   LIMODRINK, s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   František Šafránek Továrenská 21 Malacky
   Marian Šafránek Továrenská 21 Malacky
   10.09.2001Noví spoločníci:
   František Šafránek Továrenská 21 Malacky
   Marian Šafránek Továrenská 21 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   František Šafránek Továrenská 21 Malacky
   Marian Šafránek Továrenská 21 Malacky
   09.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Vladislav Malík Kollárova 333 Kopčany
   František Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Marian Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladislav Malík Kollárova 333 Kopčany
   František Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Marian Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Vladislav Malík Kollárova 333 Kopčany
   František Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Marian Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Vladislav Malík Kollárova 333 Kopčany
   František Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Marian Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   03.06.1997Nové obchodné meno:
   LIMODRINK, s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 3/a Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba nealkoholických nápojov
   výroba nesýtených a sýtených nealkoholických nápojov
   výroba vína
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádz- kovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Vladislav Malík Kollárova 333 Kopčany
   František Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Marian Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladislav Malík Kollárova 333 Kopčany
   František Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky
   Marian Šafránek Kukučínova 2283/69 Malacky