Vytvoriť faktúru

SLOVAKODATA LEASING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAKODATA LEASING
IČO 35719583
DIČ 2020210566
IČ DPH SK2020210566
Dátum vzniku 05 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKODATA LEASING
Kutlíkova 17
85102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 1 930 €
Aktíva 222 243 €
Vlastný kapitál 222 210 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 225,133
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 33
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 137,781
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 87,319
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 225,133
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 224,140
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,506
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 213,065
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,930
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 993
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 993
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 33
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3,001
X. Výnosové úroky (662) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3,000
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 111
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 111
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,890
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,890
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,930
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015