Vytvoriť faktúru

AKTÍV 2000 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AKTÍV 2000
IČO 35719648
DIČ 2020999849
Dátum vzniku 05 Júna 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AKTÍV 2000
Dukelská 7
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 480 €
Zisk 1 848 €
Aktíva 516 €
Vlastný kapitál 343 €
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,606
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,606
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 139
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 139
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,467
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,749
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 718
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,606
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,191
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,191
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,415
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,415
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,809
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,809
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 85
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 521
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 30,480
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 30,480
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,344
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,136
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,111
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 478
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,025
D. Služby (účtová skupina 51) 20,608
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,369
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,369
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,369
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 521
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 521
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,848
Dátum aktualizácie údajov: 03.03.2016